Jak se stát členem

Členem Vinařské unie se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se zabývá pěstováním révy vinné nebo výrobou vína z hroznů.

Členství ve spolku vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o členství členskou schůzí spolku. Členská schůze rozhodne o schválení přihlášky na svém nejbližším zasedání tříčtvrtinovou většinou hlasů členů spolku přítomných na členské schůzi.

Zajímá vás více informací? Kontaktujte nás na info@vucr.cz.