Zde si můžete stáhnout stanovy Vinařské unie ČR

VINAŘSKÁ UNIE ČR, z.s. je zapsaný spolek, jehož činnost se řídí dle stanov schválených na členské schůzi na sklonku roku 2019. Přečtěte si jejich plné znění.