Program Vinařské unie ČR

1.

Dostatečná a viditelná podpora rozvoje vinařské a vinohradnické kultury v České republice. Chceme prosazovat zájmy tuzemských vinařů, budovat jejich dobré jméno u široké veřejnosti, sdílet zkušenosti našich členů s ostatními vinaři či se státní správou a tím i podporovat kulturu našeho oboru.

2.

Podpora spolupráce mezi významnými tuzemskými vinaři. Všichni naši členové mají jeden cíl, a to nabízet kvalitní moravské víno dostupné široké veřejnosti. Právě proto je důležité, aby i ta největší vinařství spolupracovala a sdílela mezi sebou své zkušenosti a nápady. Právě jednotná vize členů Unie dává možnost dlouhodobě podporovat celý obor vinařství a vinohradnictví.

3.

Hájení zájmů svých členů. Jsme si vědomi zájmů svých členů a budeme se snažit napomáhat v jejich hájení. A to například při formování vinařské strategie, ale také v rámci dalších organizací, které vinaře a vinohradníky v České republice sdružují.

4.

Sdílení praktických oborových zkušeností se státní správou. Díky bohatým praktickým zkušenostem našich členů chceme předávat státní správě informace o reálném fungování vinařského a vinohradnického trhu v České republice a tím i radit při vytváření národní legislativy tak, aby pomáhala všem vinařům. Naším cílem je také napomáhat v boji s černým trhem a v oblasti daňové problematiky.

5.

Rozvoj tuzemského vinařství v celoevropském měřítku. Chceme pomáhat na půdě evropského zákonodárství, především přiblížit vzdálenou a nepřehlednou oblast evropské legislativy české odborné veřejnosti, podporovat rozšíření plochy tuzemských vinic a pomoci pozvednout česká a moravská vína na evropskou úroveň.

6.

Podpora výzkumu a inovací ve vinařství a vinohradnictví. I vinařství se potřebuje neustále vyvíjet, a právě proto je pro nás důležité podporovat výzkum a inovace v této oblasti. Chceme informovat o vývoji v zahraničí, pomáhat v rozvoji oborů českých odborných škol, přispět tak ke zkvalitnění výuky a ke zvýšení konkurenceschopnosti jejich absolventů.