Stručná historie

Základy Vinařské unie ČR byly položeny již před více než dvaceti lety, v roce 1994, kdy vznikl její předchůdce Českomoravský svaz vinařských podniků (ČMSVP). Hlavním důvodem jeho založení byla potřeba sdružení větších vinařství, vytvoření platformy pro sdílení oborového know-how a společného budování vinařské kultury u široké veřejnosti.

U zrodu ČMSVP stálo deset vinohradnických a vinařských společností, většina z nich je členy sdružení dodnes. Prvním prezidentem se stal Antonín Šťastný z Vinných sklepů Valtice, který ve funkci zůstal dalších osmnáct let, tedy až do roku 2012. Víceprezidenty byli Josef Vozdecký, generální ředitel tradičního výrobce tuzemských šumivých vín BOHEMIA SEKT, a Pavel Vajčner, generální ředitel vinařství Znovín Znojmo.

V roce 2012 došlo k výměně generací ve vedení. Z funkcí v prezidiu odešel Antonín Šťastný a Josef Vozdecký, novým prezidentem byl zvolen Antonínův syn David Šťastný a viceprezidentem Ondřej Beránek, v té době nově jmenovaný ředitel společnosti BOHEMIA SEKT. Ve své funkci tak zůstal pouze Pavel Vajčner.

ČMSVP se v roce 2015 přejmenoval – zvolil jasnější a jednoduší název VINAŘSKÁ UNIE ČR (VUČR). Ve stejném roce nastala také změna ve vedení, prezidentem byl zvolen Ondřej Beránek a David Šťastný převzal funkci viceprezidenta.

V současné době Vinařská unie ČR sdružuje téměř třicet subjektů z oboru vinohradnictví a vinařství.