Na vinicích v Česku roste význam PIWI odrůd

Snaha o maximální využívání ekologických postupů při pěstování révy vinné, šetrná a udržitelná péče o půdu a zlepšení ekonomické rentability vede k stále většímu zájmu o odolné PIWI odrůdy. Podle nového průzkumu Vinařské unie se touto cestou vydává stále více velkých pěstitelů.

V posledních letech se vinohradnictví potýká s delšími obdobími vysokých teplot, nižším úhrnem srážek a jejich nerovnoměrným rozložením. „V této souvislosti je třeba změnit přístup k ošetřování půdy a hospodaření s vodou. Cestou je například snížení počtu pojezdů mechanizace ve vinici v rámci ochrany proti houbovým chorobám, které způsobuje zhutnění půdy a zabraňuje vsakování vláhy. Do praxe se proto dostávají postupy regenerativního vinohradnictví ve vztahu k péči o půdu a také odolnější PIWI odrůdy, které omezují počet pojezdů ve vinici, říká Pavel Pavloušek ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Podle nového průzkumu Vinařské unie se právě pěstováním PIWI odrůd hodlá zabývat většina velkých producentů. „Vysazování PIWI odrůd je cestou nejen k udržitelnému hospodaření a návratu přirozené biodiverzity do vinic, ale i ke zvýšení rentability vinic. Jak víme, tuzemské vinařství je ohroženo konkurencí v podobě velmi levných vín ze zahraničí. Zlepšení ekonomiky vinic je základní podmínkou k udržení konkurenceschopnosti,“ připomíná Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie, která sdružuje téměř 30 významných tuzemských společností.

„PIWI už máme vysazeny, ale v kontextu 540 hektarů je to stále zanedbatelné množství. Jsme ve fázi zkoušení, v letošním roce osázíme 4,5 hektarů PIWI odrůdami tak, abychom zjistili, které z těchto odrůd jsou pro nás perspektivní,“ potvrzuje Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.

„Udržitelnější způsob obhospodařování vinic je pro nás velkým tématem. Kromě PIWI odrůd, kterých letos vysadíme 11 hektarů, testujeme v některých vinohradech také přírodní preparáty, jako náhradu chemické ochrany, a probiotika,“ vysvětluje Libor Výleta, ředitel vinohradnictví skupiny BOHEMIA SEKT.

Odolné odrůdy jsou podle vinařů zároveň i atraktivním lákadlem pro spotřebitele. „PIWI odrůdy vnímáme jako obohacení sortimentu. Ze stávajících máme Hibernal a Solaris a v dalších pěti letech chceme po hektaru vysadit Cabernet Cortis, Rubinet a Cabernet blanc,“ potvrzuje Jan Filipovič, obchodní ředitel vinařství Templářské sklepy.

„Omezíme výsadbu a pěstování modrých odrůd, a to především Frankovky, Svatovavřineckého, Modrý Portugalu i Cabernet Moravia a některých dalších. Na místo nich chceme přistoupit k vyššímu zastoupení pěstování PIWI, a to především bílých odrůd,“ vysvětluje Olga Moravcová z Vinařství Baloun.

Aktuálně se PIWI odrůdy rozprostírají přibližně na 890 hektarech, což je asi 5 % celkově osázené plochy. Za posledních 10 let se plocha vinic osázených PIWI odrůdami v Česku zpětinásobila.