Návrh povinných kvót na potraviny není jednoznačný

Vinařská unie poukazuje na nejednoznačnost návrhu povinných kvót na potraviny

Vinařská unie se v minulých dnech vymezila vůči novele zákona o potravinách, která mimo jiné zavádí povinné kvóty na podíl potravin českého původu v obchodech nad 400 m2, počínaje 55 % v roce 2022 konče 73 % v roce 2028. Vinaři by tak již v prvním roce platnosti kvót nebyli schopni dodat na trh dostatek vína vyrobeného z tuzemských hroznů, což by znamenalo vážné poškození domácího trhu s vínem.

Text novely a pozměňovacích návrhů explicitně zmiňuje vinařské produkty. Nicméně v současnosti existují různá právní stanoviska, která upozorňují na nejednoznačnost právního výkladu. V jaké podobě bude novela definitivně schválena je otázkou. Jestliže se však ukáže, že povinné kvóty se na víno nevztahují, bude to důvod k oslavě, a to zejména pro české spotřebitele.

Vítáme všechny kroky, které bez rozdílu podporují domácí producenty, a to včetně malých vinařů, jejichž podnikání nejvíce ovlivnila koronavirová krize. Chápeme, že obzvlášť pro ně je situace velmi složitá. Jsme přesvědčeni, že stejně zodpovědně jako k domácí produkci musí být přistupováno ke spotřebitelům. Podpora nesmí být nastavena na úkor spotřebitelů ale tak, aby byla uspokojena jejich poptávka jak z hlediska množství a ceny, tak i kvality. Jsme přesvědčeni, že místo regulace trhu měla být energie zaměřena právě na preference spotřebitele. Aby dobrovolně a z vlastního přesvědčení upřednostňovali domácí vinaře před zahraničními. Ať už z důvodu národního cítění, autenticity, ekologického chování nebo podpory vinařů s ohledem na dlouhotrvající protikoronavirová opatření. Proto budeme i nadále vyzdvihovat témata akcentující podporu lokálních ekonomik nebo význam krátkých dodavatelských řetězců. Zákazníky můžeme dobře motivovat, v žádném případě ale k něčemu nutit. Takový přístup a podcenění českého spotřebitele by se totiž mohl lehce obrátit proti nám všem.