Templářské sklepy

Templářské sklepy

Historie firmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena s příchodem řádu templářských rytířů. Ti přišli do Čejkovic ve 13. století. Společně se stavbou tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných sklepů, které neměly na našem území obdoby. V roce 1936 bylo založeno první vinařské družstvo, jehož pokračovatelem je od roku 1992 firma – Templářské sklepy Čejkovice, vinařské družstvo. Tradiční výroba a zrání vín se u nás snoubí s moderními postupy a technologiemi od zpracování hroznů až po konečnou finalizaci. Důraz na kvalitu je kladen již při výkupu hroznů. Vinice, ze kterých firma zpracovává hrozny, se nachází ve 3 vinařských oblastech Moravy. Díky různorodosti podloží, odlišným polohám i klimatu dostává zákazník široké portfolio nejkvalitnějších partií odrůd od daných pěstitelů.