Přijali jsme tři nové členy

Členská základy Vinařské unie se v červnu rozrostla o další tři členy. Staly se jimi společnosti Vinařství Lahofer, Vinice Lahofer a Vinařství Hanzel. O přijetí nových členů rozhodla na základě jejich přihlášky červnová členská schůze VUČR.