Podpora projektu z programu EPSILON

Vinařská unie podporuje projekt z programu EPSILON Technologické agentury ČR, jehož cílem je zefektivnit mechanizovanou sklizeň hroznů v závislosti na mechanických vlastnostech bobulí a klimatických změnách.

Podíl mechanizované sklizně na tuzemských vinicích stoupá, a to především ve vinařstvích, která obhospodařují více než 50 ha vinic. Přestože se jedná o efektivní způsob sklizně, může docházet k poškození bobulí – únik moštu tak při sklizni může způsobovat oxidaci fenolových a aromatických látek a tím negativně ovlivňovat kvalitu hroznů a vína.

Cílem projektu je proto optimalizovat metody nastavení sklízečů v závislosti na odrůdě, termínu sklizně a mechanických vlastnostech bobule. Díky tomu se minimalizuje poškození bobulí.