Kritický nedostatek pracovníků ve vinicích

Vinařská unie upozorňuje na kritický nedostatek pracovníků ve vinicích 

Vinařská unie, která sdružuje významné vinařské producenty v České republice, dnes zveřejnila výsledky svého nejnovějšího průzkumu. Ten odhaluje, že vinaři čelí závažným problémům se získáváním sezonních pracovníků, zejména traktoristů, potřebných pro práci ve vinicích. 

Každý z největších vinařských podniků v Česku potřebuje průměrně 20 až 50 pracovníků, aby zvládl sezónní práce ve vinicích. Až na výjimky v průzkumu všichni dotázaní uvedli, že mají problémy s náborem dostatečného počtu zaměstnanců.  

„Situace je vážná a ohrožuje celé odvětví i do budoucna. Investujeme do technologií a zlepšení pracovních podmínek, přesto kvalifikovaní pracovníci chybí. Extrémně těžko hledáme traktoristy, jelikož obsluha traktoru ve vinici je mnohem náročnější a komplikovanější než v běžné polní výrobě. Chybí ale i pracovníci na zelené práce, na řez i odborní vinohradníci,” uvádí prezident Vinařské unie Ondřej Beránek. Další důvody nezájmu spatřují vinaři ve fyzické náročnosti a sezonním charakteru práce a také v obrovské konkurenci tuzemských, ale i zahraničních firem. 

Společnosti se snaží přilákat pracovníky různými benefity, jako jsou příspěvky na dopravu, ubytování, školení a možnosti profesního rozvoje. Přesto poptávka po pracovní síle stále převyšuje nabídku. 

Někteří zkouší i netradiční řešení. „Situaci řešíme sdílením pracovníků, kdy si traktoristu musíme půjčovat mezi našimi vinařstvími. Oslovovali jsme traktoristy z jiných oborů, ale těm chybí kvalifikace pro obsluhu vinařských strojů,“ vysvětluje vinohradnický ředitel společnosti BOHEMIA SEKT Libor Výleta.  

„Pracovníky ze sklepa a lahvovny jsme dočasně přesunuli na práci ve vinohradech. Kvůli extrémnímu počasí a tlaku na zelené práce to bylo nouzové řešení, které je ovšem ekonomicky velmi nevýhodné. V krajních situacích nám ale bohužel nezbyde nic jiného než si takto vypomáhat,” uvedl ředitel Zámeckého vinařství Bzenec Bořek Svoboda. 

Východisko vidí většina vinařských podniků v dalším posílení automatizace úkonů a využívání sofistikovaných strojů. I zde ale naráží na limity. „Zkoušeli jsme autonomního robota, ale jeho potenciál lze plně využít u nově vysázených vinic, a těch zatím nemáme tolik. Obáváme se hlavně budoucnosti, po odchodu stávajících zaměstnanců do důchodu. Mladí nemají o práci ve vinařství zájem,“ dodal Jan Vašíček za společnost Vinium. 

Kontakt PR: Michaela Šetelík, setelik(at)peprconsulting.cz, 737 755 094, www.vinarskaunie.cz