Zásadně odmítáme novelu zákona o potravinách

Vinařská unie zásadně odmítá novelu zákona o potravinách, která by významně poškodila tuzemské vinařství

Praha, 20. ledna 2021 – Vinařská unie zásadně nesouhlasí s dnešním schválením novely zákona o potravinách, která zavádí povinné kvóty na podíl potravin českého původu v obchodech nad 400 m2, počínaje 55 % v roce 2022 konče 73 % do roku 2028. Tuzemští vinaři by již v prvním roce platnosti kvót nebyli schopni dodat na trh dostatek vína vyrobeného z tuzemských hroznů. Podle unie je tento krok pro domácí trh s vínem likvidační.

Podle výzkumné agentury Nielsen vykazuje tuzemský maloobchodní roční trh s vínem (vč. šumivého a perlivého) v rámci provozoven s prodejní plochou nad 400 m2 necelých 90 milionů litrů. Z toho dle odhadů připadá ¾ objemu na vína původem ze zahraničí a ¼ na vína vyrobená z tuzemských hroznů.

„V produkci vinných hroznů Česko není ani zdaleka soběstačné. Moravské a české vinice pokrývají tuzemskou spotřebu vína maximálně z jedné třetiny, v letech slabých na úrodu ale i méně. Ani při nejlepší vůli proto není možné vyrobit žádané množství vín výhradně z domácí produkce hroznů,“ vysvětluje prezident Vinařské unie ČR Ondřej Beránek. „Je zřejmé, že pozměňovací návrh nemyslí na potravináře a další zpracovatele, kteří zahraniční surovinu potřebují, protože Česká republika není v její produkci soběstačná. Vinařská unie vítá všechny kroky, které vedou k podpoře domácích producentů, ovšem za předpokladu, že bude uspokojena poptávka spotřebitelů jak z hlediska množství a ceny, tak samozřejmě i kvality,“ dodává Ondřej Beránek.

Tuzemská vína čeští spotřebitelé dlouhodobě preferují a jejich podpora je trvalým cílem Vinařského fondu ČR, který je financován ze státního rozpočtu. Zavedení povinných kvót je kontraproduktivní, jelikož způsobí nedostatek tuzemského vína v maloobchodě a to, že spotřebitelé častěji sáhnou po zahraniční produkci. Pro zajištění prodejnosti tuzemského vína v rámci kvót by došlo zřejmě ke zdražení zahraničních vín. Prodejní řetězce, které by byly za plnění kvót zodpovědné, by pravděpodobně byly nuceny zvednout marže na zahraničním víně víc, než by normálně musely. V konečném důsledku by zvýšené náklady dopadly opět na spotřebitele.

„Vinaři, stejně jako všichni ostatní tuzemští producenti, zažili velmi těžký rok s koronavirem a nyní potřebují především podporu a přízeň spotřebitelů. Pevně věříme, že při schvalování v Senátu ČR zvítězí zdravý rozum a tato nesmyslná novela schválená Poslaneckou sněmovnou bude vrácena zpět. Jsme navíc přesvědčeni, že podobné umělé zásahy jsou v přímém rozporu s obchodním právem EU a snaha o jejich zavedení zcela postrádá logiku. Není nám známo, že by byl podobný způsob podpory někde v zahraničí, alespoň v zemích EU, zaveden,“ dodává Ondřej Beránek.

 

Více informací o Vinařské unii ČR:

Vinařská unie ČR, dříve známá jako Českomoravský svaz vinařských podniků, sdružuje nejvýznamnější tuzemská vinařství. Jejím cílem je podporovat rozvoj vinařské a vinohradnické kultury v České republice, napomáhat spolupráci mezi významnými vinaři, poskytovat profesní know-how a přiblížit fungování a prostředí výroby a distribuce českých a moravských vín široké veřejnosti. Vinařská unie v současné době zastupuje téměř třicet společností, které se dohromady podílejí na tuzemské produkci vína více než ze čtyřiceti procent a které přímo obhospodařují téměř pětinu vinic v Čechách i na Moravě.

Kontakt: Michaela Vrbová, vrbova@peprconsulting.cz, 737 755 094, www.vinarskaunie.cz